Psychodiagnostisch onderzoek

 

Volwassenen

Voor een optimale behandeling zal in sommige gevallen nader psychodiagnostisch onderzoek nodig zijn. U kunt hierbij denken aan onderzoek naar ADHD, autisme, gedrags- sociaal emotionele problemen en problemen voortkomend uit de persoonlijkheid bij volwassenen

 

Jeugd

Wij bieden ook specifiek psychologisch onderzoek bij jeugdigen tot 18 jaar. Psychologisch onderzoek kan gericht worden op: ADHD, autisme, intelligentie, klachten en gedrags- sociaal emotionele- en gedragsproblemen. Hierna wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Soms is enkel psychologisch onderzoek met bijbehorende handelingsadviezen voor school en thuis voldoende. Onderzoek naar intelligentie en leerproblematiek zijn hier voorbeelden van.Indien het onderzoek een jeugdige tot 18 jaar betreft worden de kosten voor het onderzoek door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven, vergoed. 

 

School-, studie- en beroepskeuze onderzoek

Onderzoek naar school-, studie- en beroepskeuze behoort ook tot de mogelijkheden. Dit type onderzoek wordt echter niet vergoed door uw zorgverzekeraar of door de gemeente. Met u worden vooraf de onderzoeksvraag bepaald en de kosten van het onderzoek besproken.