Psychodiagnostisch onderzoek 

Soms zal een behandeling voorafgegaan of aangevuld worden met psychodiagnostisch onderzoek. Na een eerste intakegesprek en bij kinderen, na een eventuele observatie op school, is het soms wenselijk om een of meerdere testen af te nemen, die meer inzicht geven in het algemene- en/ of specifieke klachtenniveau, het intelligentieniveau, het cognitief functioneren of in de persoonlijkheid. Bij FPOVoorburg kunt u, meer specifiek, terecht voor onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen, zoals: autisme, ADHD, hechtingsproblemen en tevens voor onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen. Dit onderzoek wordt wel vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Ook bieden wij School-, studie- en beroepskeuze onderzoek. Bij schoolkeuzeonderzoek wordt gekeken naar het algemene intelligentieniveau van een kind en naar de sterke en zwakke kanten binnen het profiel. Bij beroepskeuze wordt gekeken naar iemands persoonlijkheid en interesses. Dit onderzoek wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.