Psychodiagnostisch onderzoek 

Soms zal een behandeling voorafgegaan of aangevuld worden met psychodiagnostisch onderzoek. Na een eerste intakegesprek is het soms wenselijk om een of meerdere testen af te nemen, die meer inzicht geven in het algemene- en/ of specifieke klachtenniveau, het cognitief functioneren of in de persoonlijkheid. Bij FPOVoorburg kunt u, meer specifiek, terecht voor onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen. Dit onderzoek wordt wel vergoed door uw zorgverzekeraar.