Uw dossier en recht op inzage van het dossier 

FPOVoorburg maakt gebruikt van een elektronisch patiëntendossier (EPD) van de leverancier Axians, Zorg-GGZ. In uw dossier worden, in overleg met u, uw gegevens geregistreerd. Wanneer u niet meer bij FPOVoorburg komt, sluiten wij uw dossier af. Na het laatste gesprek wordt uw huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, natuurlijk alleen met uw  toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken.

Bij relatiegesprekken wordt een gezamenlijk dossier aangelegd. Dit betekent dat één van beide partners gegevens kan opvragen uit dit gezamenlijke dossier. Hiervoor is wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de andere partner. U kunt hierop altijd, schriftelijk, terugkomen. Wanneer wij een informatieverzoek krijgen, geldt de meest recente verklaring. Als u wilt dat uw gezamenlijke dossier wordt vernietigd, moet u aan uw behandelaar hiervoor beiden uw toestemming geven.

U heeft het recht uw dossier in te zien. U kunt persoonsgegevens laten wijzigen als ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn. U kunt ook een kopie ontvangen van (delen van) het dossier.