Klachtenregeling / Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening (bv bij een mismatch tussen u en uw behandelaar), stellen wij het op prijs als u uw klacht aan de praktijkhouder / behamdelaar kenbaar maakt. Uw behandelaar kan dan proberen met u tot een oplossing te komen. Indien dit niet tot een oplossing leidt,  kunt u eventueel met de beroepsvereniging, de LVVP, contact opnemen, zie voor de klachtenregeling van de LvvP, website: www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

 

Aansprakelijkheid

FPOVoorburg, en daarmee uw regiebehandelaar, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de patient, de zorgvrager, voor enige schade dan in het geval dat haar/zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.