Klachtenregeling / Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening (bv ook bij een mismatch tussen u en uw behandelaar), stellen wij het op prijs als u uw klacht aan uw behandelaar kenbaar maakt. Uw behandelaar kan dan proberen met u tot een oplossing te komen en dit te melden bij de praktijkhouder, zodat u bij een andere psycholoog binnen de praktijk verder kunt met uw behandeling. Als u over het beroepsmatig handelen ontevreden blijft, kunt u eveneens zelf contact opnemen met de praktijkhouder, Mw. Ellie Leenaars, en daarna, indien dit niet tot een oplossing leidt,  kunt u eventueel met de beroepsvereniging, de LVVP, contact opnemen, zie hiervoor de website: www.lvvp.nl.

 

Aansprakelijkheid

FPOVoorburg, en daarmee uw regiebehandelaar, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de patient, de zorgvrager, voor enige schade dan in het geval dat haar/zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.