Consultatie, afstemming met uw huisarts en andere professionals 

Tijdens het eerste gesprek wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts en / of de POH-GGZ. Dit betekent dat uw huisarts bericht ontvangt over uw aanmelding (conclusie van de intake en het behandelbeleid) en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling. Indien nodig kan er ook (telefonisch) overleg met de huisarts zijn. Wij sluiten tevens inhoudelijk met de berichtgeving aan op de zorgstandaarden binnen de GGZ en vragen U, indien er indicatie is, ook inhoudelijk uw toestemming nadat deze informatie met u is samengesteld. Voor informatie mbt consultatie, afstemming en overleg  verwijzen wij u tevens naar de Landelijke Samenwerkingafspraken tussen huisarts, GB-GGZ en S-GGZ (LGA),  www.ggzstandaarden.nl onder kopje criteria voor consultatie en afstemming huisarts.

Tevens worden, op indicatie en met uw instemming, andere professionals betrokken bij de behandeling. Hierbij kunt u, naast uw huisarts, ook denken aan afstemming met een dietiste, fysiotherapeut, wijkzorg of een andere GGZ instelling. De informatie, die gedeeld wordt, zal steeds met u samen bepaald worden. Tevens wordt er, in verband met eventuele gewenste farmacotherapie, nauw samengewerkt met westerparc psychiatrie in Voorschoten, te weten Mw. Drs. Lahade, psychiater te Voorschoten.