Tarieven bij verwijzing door huisarts en Zorgprestatiemodel

Psychologische behandeling / psychotherapie (GGZ: GB-GGZ en S-GGZ) wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM). Meer informatie over het Zorg Prestatie Model vindt u op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten

In 2022 heeft U recht op vergoeding voor psychologische hulp in de GGZ (GB- GGZ en in de S-GGZ) vanuit de basisverzekering en deze hulp wordt vergoed door uw zorgverzekering. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

– U heeft een geldige verwijzing van uw huisarts nodig, die in uw dossier wordt bewaard. Ook dient u uzelf te kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

– In de eerste twee gesprekken moet nagegaan worden of er bij u  sprake is van een psychische stoornis. Is dat niet het geval, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Deze beslist of u vervolggesprekken kunt krijgen binnen de huisartsenpraktijk (bij de POH GGZ of bij de huisarts zelf). Uw verzekering krijgt van FPOVoorburg een rekening voor de intake; in verzekeringstaal heet dit een Transitie Prestatie.

Werkproblemen, relatieproblemen zonder dat er sprake is van een psychisch probleem en de zogenaamde ‘aanpassingsstoornissen’ worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.  Sommige verzekeraars vergoeden binnen dit kader soms wel enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Neem daarvoor contact met ons op of raadpleeg hiervoor uw polisblad of de website van uw verzekering. Het tarief voor overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg,  het OZP-tarief, bedraagt 95 euro per sessie van 45 min. directe tijd en 15 min verslaglegging.

– Als blijkt dat u psychische problemen heeft, krijgt u per kalenderjaar één (soms twee, afhankelijk van uw verzekering) series gesprekken vergoed in de GB-GGZ. In de S-GGZ zijn er meer gesprekken mogelijk afhankelijk van de ernst en complexiteit  van de psychische problematiek. 

Meer over tarieven / contracten met zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) stelt jaarlijks een kostprijs vast voor de verschillende zorgprestaties in de GB-GGZ en in de S-GGZ. Uw factuur wordt na afsluiting van de behandeling  via VECOZO, beveiligd en online, bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op uw (wettelijk) eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,- (dit geldt niet voor jeugdigen). Na afloop van deze gesprekken sturen wij de rekening naar uw verzekering of naar de gemeente (indien het een jeugdige betreft).

FPOVoorburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor de GGZ (GB-GGZ en voor de S-GGZ), zie onderstaande lijst.

Lijst met zorgverzekeraars met wie in 2020 een behandelovereenkomst is gesloten:

1. CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, CZdirect, Nationale Nederlanden, OHRA

2. Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema.

3. VGZ: IZZ, IZA, UMC Zorgverzekering, VGZ, Bewuzt, Jeugdzorg MVJP, Unive Zorg, SZVK, ZEKUR.nl, Zorgzaam, bij volmacht mede handelend namens Aevitae B.V.

4 Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Zorgverzekering, ProLife Zorgverzekeringen, OZF Achmea, Interpolis, Take Care Now, FBTO, Avéro Achmea, IAK Volmacht, Aevitae B.V., De Friesland.

5.DSW: DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar,

6. A.S.R., De Amersfoortse, Ditzo, bij volmacht mede handelend namens Aevitae B.V.

7. VRZ: Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA, PNOzorg, ZorgDirect, HollandZorg, Salland Zorgverzekeringen.

8. Caresq: Caresq, Promovendum, Besured, National Academic, bij volmacht mede handelend namens Aevitae B.V.

Zelf betalen bij geen verwijzing of geen diagnose

Wilt een behandeling zonder verwijzing van uw huisarts, of wilt u toch behandeld worden als na de intake blijkt dat er geen diagnose gesteld kan worden of als er sprake is van een onverzekerd zorgproduct (parner relatietherapie en aanpassingsstoornissen) dan kunt U op eigen kosten wel bij FPOVoorburg behandeld worden. U ontvangt hiervoor een factuur, die U niet bij uw zorgverzekeraar kunt inleveren. Ons tarief hiervoor is gelijk aan het NZA tarief per gesprek van 60 min..