Kwaliteit en tevredenheid 

Wij onderzoeken de kwaliteit en tevredenheid met het hulpaanbod van FPOVoorburg bij elke patient die in behandeling komt. Daartoe vullen patienten tijdens de behandeling regelmatig een klachtenlijst (SCL-90, OQ-45, BDI-II, PTSS screener) in en vragen wij patienten na de behandeling een tevredenheidsvragenlijst (CQi-GGZ-VZ) in te vullen (ROM portaal). Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patient gemeten. De resutaten van de CQi-index, actualisatiedatum 30 januari 2023, over het jaar januari 2022-januari  2023,  tonen dat de meeste patienten zeer tevreden (rapportcijfer = 9.25.) zijn met de wijze waarop wij een psychotherapeutische behandeling gestalte geven. De scores van de CQi-index voor 2023, tot zover de behandelingen zijn afgesloten tot 31-12-2023, zijn voor de schalen:

– Bejegening (bereik 1-5): 4.7

– Samen beslissen (bereik 1-5): 4,1

– Uitvoering behandeling (bereik 1-5): 4.9

– Rapportcijfer (bereik 0-10): 9.25

Daarmee sluiten wij goed aan op de behoefte / hulpvraag van patienten. Voor 2024 zal FPOVoorburg gericht zijn op handhaving van deze hoge standaard van dienstverlening en zullen wij de feedback vanuit CQi-meting 2023 hiervoor blijven gebruiken en eventuele aanpassingen doen in het behandelproces op het onderdeel wat verandering behoeft, gezien de uitkomsten van de CQi index.

 

Kwaliteitsstatuut

FPOVoorburg  heeft een kwaliteitstatuut GGZ samengesteld, waarin staat aangegeven wat FPOVoorburg binnen de GGZ geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Dit kwaliteitstatuut (d.d. 2023) is goedgekeurd door de betreffende instanties en kunt U op de praktijk inzien. 

Patienten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om FPOVoorburg online te beoordelen via Zorgkaart Nederland.