Kwaliteit en tevredenheid 

Wij onderzoeken de kwaliteit en tevredenheid met het hulpaanbod van FPOVoorburg bij elke patient die in behandeling komt. Daartoe vullen patienten tijdens de behandeling regelmatig een klachtenlijst (OQ-45, BDI-II of SCL-90) in en vragen wij alle patienten na de behandeling een tevredenheidsvragenlijst (CQi-GGZ-VZ) in te vullen (ROM portaal). Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patient gemeten. De resutaten van de CQi-index, actualisatiedatum 20 januari 2021, over het jaar januari 2020-januari  2021,  tonen dat de meeste patienten zeer tevreden (rapportcijfer = 9.0) zijn met de wijze waarop wij een psychotherapeutische behandeling gestalte geven. De scores van de CQi-index voor 2020, tot zover de behandelingen zijn afgesloten tot 31-12-2020, zijn voor de schalen:

– Bejegening (bereik 1-5): 4.5

– Samen beslissen (bereik 1-5): 4,5

– Uitvoering behandeling (bereik 1-5): 4.9

– Rapportcijfer (bereik 0-10): 9.0

Daarmee sluiten wij goed aan op de behoefte / hulpvraag van patienten. Voor 2021 zal FPOVoorburg gericht zijn op handhaving van deze hoge standaard van dienstverlening en zullen wij de feedback vanuit CQi-meting 2020 hiervoor blijven gebruiken.

 

Kwaliteitsstatuut

FPOVoorburg  heeft een kwaliteitstatuut GGZ samengesteld, waarin staat aangegeven wat FPOVoorburg binnen de GGZ geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Dit kwaliteitstatuut (d.d. 2019) is goedgekeurd door de betreffende instanties en kunt U op de praktijk inzien. 

Patienten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om FPOVoorburg online te beoordelen via Zorgkaart Nederland.