Patienstop

In verband met een wachttijd van 8-10 weken  hebben wij voorlopig een patientenstop voor volwassen patienten. Voor jeugd tot 18 jaar hebben wij geen patientenstop!

 

Wachttijden: actualisatiedatum: 1 februari 2020

Aanmeldwachttijd: voor de GZ-GGZ bestaat er momenteel een aanmeldwachttijd tot het intakegesprek  van 10 weken. Wij kunnen u (indien u dat wenst), ter overbrugging van de wachttijd wel e-health modules (incl. psychoeducatie en zie ook onder ‘wat bieden wij’, links en boeken)  aanbieden of adviseren om de overgangscontacten met de POH GGZ aan te houden. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling. 

Voor de S-GGZ bestaat er voor volwassenen momenteel een aanmeldwachttijd van 8-12 weken. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus ook geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Wanneer u de aanmeldwachttijd tot de intake te lang vindt of klachten toenemen, kunt u altijd contact opnemen met Ellie Leenaars. Bij een aanmeldwachttijd langer dan 8 weken kan u, indien u dat wenst, doorverwezen worden naar een andere zorgverlener, collega GZ-psycholoog / psychotherapeut of Klinisch Psycholoog Specialist in de regio. U kunt ook zelf via de website van de lvvP (LvvP.nl) te zoeken. 

Wanneer u de aanmeldwachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en  vragen om wachtlijstbemiddeling om binnen maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) in behandeling te kunnen bij een andere zorverlener.