Wachttijden: actualisatiedatum: 1 oktober 2023

De aanmeldwachttijd volwassenen (tijd tussen aanmelding en intake) voor een korte behandeling (voorheen de GB-GGZ): is momenteel 20 weken. Wij kunnen u (indien u dat wenst), ter overbrugging van de wachttijd wel e-health modules (incl. psychoeducatie en zie ook onder ‘wat bieden wij’, links en boeken)  aanbieden of adviseren om de overgangscontacten met de POH GGZ aan te houden. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling. 

De aanmeldtijd volwassenen (tijd tussen aanmelding en intakegesprek) voor een lange behandeling bij complexe problematiek (voorheen de S-GGZ)  is momenteel  30 weken. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus ook geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Wanneer u de aanmeldwachttijd tot de intake te lang vindt of klachten toenemen, kunt u altijd contact opnemen met Ellie Leenaars. Bij een aanmeldwachttijd langer dan 8 weken kunt u, indien u dat wenst, doorverwezen worden naar een andere zorgverlener, collega GZ-psycholoog / psychotherapeut of Klinisch Psycholoog Specialist in de regio. U kunt ook zelf via de website van de LVVP (LVVP.nl) zoeken naar een Big geregistreerde psycholoog in uw omgeving. 

Wanneer u de aanmeldwachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en  vragen om wachtlijstbemiddeling om binnen maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) in behandeling te kunnen bij een andere zorverlener.