Welkom bij FPOVoorburg

praktijk voor psychotherapie bij volwassenen

FPOVoorburg staat voor Forum Psychologen en Orthopedagogen Voorburg en is een praktijk voor psychotherapie voor volwassenen in de GGZ: de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Als Big-geregistreerd Klinisch Psycholoog behandel ik volwassenen volgens vastgestelde kwaliteitseisen van de NZA met gebruikmaking van zorgstandaarden en generieke modules van GGZ Nederland,  www. GGZstandaarden.nl.. U kunt bij mij terecht met psychologische problemen van verschillende aard. In principe geldt het hulpaanbod, zoals in deze website beschreven staat voor volwassenen (tot 75 jaar). 

De behandelvormen, individuele behandeling, bestaan uit (evidence based) interventies uit de cognitieve gedragstherapie, waaronder diverse trauma gerichte interventies (EMDR, narratieve exposure), positieve psychologie, oplossingsgerichte psychologie, inzichtgevende psychotherapie en schematherapie. 

 

Online therapie (Click Doc)

Door omstandigheden kan het zijn dat uw voorkeur uitgaat naar online therapie, dat wil zeggen: dat u de therapie (gedeeltelijk) volgt door middel van videoconsulting vanaf een plek elders. Sinds de Covid-19 pandemie wordt deze mogelijkheid uitgebreider toegepast bij FPOVoorburg. Ik maak gebruik van Click Doc,  een AVG en NEN proof beschermde en veilige online omgeving voor videoconsulting. U krijgt van uw behandelaar een link met een  toegangscode voor Click Doc, waarmee u een account kunt aamaken. Met deze toegansgcode kunt u veilig inloggen in deze beschermde omgeving en komt U in een virtuele wachtkamer. Ik haal u, op uw afspraaktijd,  op uit de virtuele wachtkamer voor een online therapiesessie.

 

“Niet meer alleen met

je klachten

of 

je probleem”

Met welke klachten kunt u wel bij FPOVoorburg terecht

-stemmingsklachten met: somberheid, moedeloosheid,  boosheid, piekeren, negatief denken 

  • -angstklachten:  algemene angst-en paniekklachten, ziekteangst, socialeangst, faalangst, 

-psychotrauma, zoals: acute stressreactie, PTSS enkelvoudig en complex.

-Dwanghandelingen / dwanggedachten, zoals: controle van gas, electriciteit, water, smetvrees.

–In- en doorslaapproblemen en  nachtmerries. 

–Rouw / ingrijpende gebeurtenissen, zoals: het verlies van een dierbare, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan.

-Stress en lichamelijke  spannings-klachten, zoals: gejaagdheid, chronische vermoeidheid, somatisch  onvoldoende verklaarde klachten.

-Persoonlijkheidsproblematiek, zoals: vermijden van situaties, een te afhankelijke instelling, verstoorde interacties met anderen etc.

Met welke klachten kunt u niet bij FPOVoorburg terecht

  • -Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • -Psychotische stoornissen

  • -Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden behandeling in de Nederlandse- en  Engelse taal. Spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij FPOVoorburg voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen. U kunt wel hierover overleg plegen met de praktijkhouder.