Welkom bij FPOVoorburg

praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek bij jeugdigen en volwassenen

FPOVoorburg staat voor Forum Psychologen en Orthopedagogen Voorburg en is een praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek voor de Generalistische basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Onze BIG-geregistreerde Psychologen en Orthopedagogen behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen volgens vastgestelde kwaliteitseisen van de NZA met gebruikmaking van zorgstandaarden en generieke modules van GGZ Nederland,  www. GGZstandaarden.nl.. U en / of uw kind kunnen bij ons terecht met psychologische problemen van verschillende aard. In principe geldt het hulpaanbod, zoals in deze website beschreven, voor jeugd en voor volwassenen (tot 75 jaar). 

“Niet meer alleen met

je klachten

of 

je probleem”

Met welke klachten kunt u bij FPOVoorburg terecht?

Depressie: somberheid en piekeren

Het leven lijkt soms uitzichtloos; sombere gedachten en gevoelens kunnen uw leven beheersen. Alleen komt U er niet uit. Bij FPOVoorburg kunt U met de geeigende CGT interventies en e-healthprogramma’s geholpen worden hoe met deze klachten om te gaan.

Angsten en paniekklachten

Iedereen is wel eens angstig, maar soms neemt angst de overhand en ontstaat er paniek, sociale angst of het denken in doemscenario’s. Bij FPOVoorburg leert U o.a. met CGT interventies en e-healthprogramma’s om te gaan met deze angsten door anders te denken en anders te doen. 

Psychotrauma

Heeft U nare gebeurtenissen / trauma’s meegemaakt en kunt U de gedachten en herinneringen hieraan niet loslaten?

Bij FPOVoorburg kunt u met EMDR of andere CGT technieken, zoals: exposure, de verwerking van deze nare gebeurtenissen bevorderen.

Dwanghandelingen / dwanggedachten

Heeft U weleens storende, angstaanjagende gedachten die zich opdringen of gaat U gebukt onder handelingen die U steeds moet uitvoeren? Bij FPOVoorburg worden met o.a. CGT technieken zoals: exposure en veranderen van angstaanjagende gedachten, uw dwanggedachten en dwanghandelingen bewerkt.

Slaapproblemen

Soms is het slaappatroon ernstig verstoord. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Bij FPOVoorburg krijgt u inzicht in het waarom van deze problemen en wat de slaapproblemen in stand houden, samengevat in een behandelplan met CGT en e-health.

Rouw en moeite met aanpassen aan nieuwe omstandigheden

Wanneer er een ingrijpende gebeurtenis op uw pad komt, zoals het verlies van een naaste, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan, is het soms moeilijk zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Bij FPOVoorburg kunt U geholpen worden in de verwerking van het verlies, zodat U verder kan met uw leven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van CGT interventies, e-healht programma’s en lotgenotencontact.

Stress, vermoeidheid / somatisch onvoldoende verklaarde klachten / burn out, 

Een beetje spanning is soms wenselijk om goed te kunnen werken; het houdt U actief en alert. Maar wanneer stress chronisch wordt, maakt uw lichaam overuren en dat kan leiden tot spanningsklachten en burn-out. Bij FPOVoorburg wordt samen met U onderzocht waar de stress vandaan komt en leert U, mbv CGT interventies en E-healthprogramma’s, anders met spanningen en eisen van uw omgeving omgaan.

ADHD / ADD

Bent U snel afgeleid, hyperactief of impulsief of kunt U zich moeilijk concentreren? Dan kan er sprake zijn van ADHD/ADD. Bij FPOVoorburg kan er psychologisch onderzoek naar AD(H)D gedaan worden en kan aansluitend behandeling plaatsvinden. 

Autisme

Vindt U het contact met anderen lastig of heeft U moeite met de aanpassing aan nieuwe situaties, let U teveel op details of bent U hypergevoelig? Autisme is een veelomvattend begrip. Bij FPOVoorburg kunt U hierover informatie krijgen, kan onderzoek naar autisme gedaan worden en kan aansluitend behandeling plaatsvinden.

Persoonlijkheidsproblematiek

Soms komen psychische klachten voort uit uw karakter / persoonlijkheid en vormen ingesleten gedragspatronen, die gevolgen hebben op uw functioneren op verschillende levensterreinen. Met uw psycholoog kunt u deze gedragspatronen onderzoeken en ombuigen naar een meer gezonde leefstijl. Wij maken hiertoe met name gebruik van schematherapie.

Problemen in het gezin 

Wanneer gezinsleden met elkaar problemen ondervinden, of wanneer er problemen bestaan in de opvoeding van uw kind, biedt FPOVoorburg gezinsbegeleiding of ondersteuning van ouders in de opvoeding van hun kind, met name om de interactie met elkaar te verbeteren.

 

Persoonsgerichte individuele zorg

De GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Bij FPOVoorburg worden deze GGZstandaarden voor: angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in de behandelingen geïntegreerd. Daarnaast wordt gewerkt volgens de generieke modules: zelfmanagement, E-health, Destigmatisering, Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en worden de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ in acht genomen.

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl. en www.GGZstandaarden.nl.. U vindt hier informatie over allerhande aspecten van psychische klachten, de behandeling en de begeleiding daarvan.

Bij de behandeling van de hieronder beschreven klachten en problemen wordt, naast advisering vanuit de zorgstandaarden en generieke modules voor specifieke klachten, gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, elementen uit de positieve psychologie en het Kop-model,  EMDR en schemagerichte therapieen (incl. e-health toepassingen en het betrekken van het sociale netwerk, uw naasten).