Welkom bij FPOVoorburg

praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek bij jeugdigen en volwassenen

FPOVoorburg staat voor Forum Psychologen en Orthopedagogen Voorburg en is een praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek voor de GGZ: Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Onze BIG-geregistreerde Psychologen en Orthopedagogen behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen volgens vastgestelde kwaliteitseisen van de NZA met gebruikmaking van zorgstandaarden en generieke modules van GGZ Nederland,  www. GGZstandaarden.nl.. U en / of uw kind kunnen bij ons terecht met psychologische problemen van verschillende aard. In principe geldt het hulpaanbod, zoals in deze website beschreven, voor jeugd en voor volwassenen (tot 75 jaar). 

De behandelvormen, individuele behandeling, bestaan uit (evidence based) interventies uit de cognitieve gedragstherapie, diverse trauma-interventies o.a. met EMDR, positieve psychologie, oplossingsgerichte psychologie, inzichtgevende psychotherapie en schematherapie. 

 

Online therapie (ivm maatregelen rondom de covid) 

Door omstandigheden en de steeds veranderende maatregelen, kan het zijn dat uw voorkeur uitgaat naar online therapie, dat wil zeggen dat u de therapie (gedeeltelijk) volgt door middel van beeldbellen vanaf een plek elders. Sinds de Covid-19 pandemie wordt deze mogelijkheid uitgebreider toegepast bij FPOVoorburg. Wij maken gebruik van Click DoK een beschermde en veilige online omgeving voor videoconsulting.

De  ‘face to face’ afspraken gaan niet door als:

a. U of uw kind de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen / klachten heeft, zoals: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeite met ademhalen, verhoging/koorts, hoofdpijn, geur/smaakproblemen e.d..

b. uw huisgenoten of gezinsleden een of meerdere van de bovengenoemde klachten heeft.

c. bij u / of uw kind of bij uw huisgenoten de afgelopen 14 dagen COVID-19 is vastgesteld.

Wij gaan dan over tot videoconsulting en maken daarvoor gebruik van AVG en NEN proof beeldbel kanalen, zoals: Click Doc of Signal. Dit spreekt u met uw behandelaar af.

 

Ten behoeve van de ‘face to face’ contacten is een aantal extra voorzorgsmaatregelen genomen:

1          U komt bij voorkeur alleen, (kind komt met maximaal één ouder).

2          U komt op het afgesproken tijdstip binnen

3          Wij schudden geen handen

4          Er wordt 1,5 meter afstand gehouden in de wachtkamer en in de behandelruimte.

5          U verlaat het pand direct na uw gesprek

6          Wij vragen u geen gebruik van het praktijktoilet te maken

7          Na elk bezoek zullen de contactpunten worden schoongemaakt 

 Onze zorg en handelen is vooral gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus.

“Niet meer alleen met

je klachten

of 

je probleem”

Met welke klachten kunt u wel bij FPOVoorburg terecht

-stemmingsklachten met: somberheid, moedeloosheid,  boosheid, piekeren, negatief denken 

  • -angstklachten:  algemene angst-en paniekklachten, ziekteangst, socialeangst, faalangst, 

-psychotrauma, zoals: acute stressreactie, PTSS enkelvoudig en complex.

-Dwanghandelingen / dwanggedachten, zoals: controle van gas, electriciteit, water, smetvrees.

–In- en doorslaapproblemen en  nachtmerries. 

–Rouw / ingrijpende gebeurtenissen, zoals: het verlies van een dierbare, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan.

-Stress en lichamelijke  spannings-klachten, zoals: gejaagdheid, chronische vermoeidheid, somatisch  onvoldoende verklaarde klachten.

-Persoonlijkheidsproblematiek, zoals: vermijden van situaties, een te afhankelijke instelling, verstoorde interacties met anderen etc.

Met welke klachten kunt u niet bij FPOVoorburg terecht

  • -Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • -Psychotische stoornissen

  • -Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse- en  Engelse taal. Spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij FPOVoorburg voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen. U kunt wel hierover overleg plegen met de praktijkhouder.