Welkom bij FPOVoorburg

praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek bij jeugdigen en volwassenen

 

FPOVoorburg staat voor Forum Psychologen en Orthopedagogen Voorburg en is een praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek. Onze BIG-geregistreerde Psychologen en Orthopedagogen behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen volgens vastgestelde kwaliteitseisen van de NZA . U en / of uw kind kunt bij ons terecht met psychologische problemen van verschillende aard. In principe geldt het hulpaanbod zoals beschreven in deze website voor jeugd en volwassenen. (Wij zijn momenteel bezig met het maken van een apart gedeelte van het behandelaanbod specifiek voor jeugd). 

 

 

“Niet meer alleen met

je klachten

of 

je probleem”

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

 

Somberheid, depressie en piekeren

Het leven lijkt soms uitzichtloos; sombere gedachten en gevoelens kunnen uw leven beheersen. Alleen komt U er niet uit. Bij FPOVoorburg kunt U geholpen worden hoe met deze klachten om te gaan.

 

Angst en paniek

Iedereen is wel eens angstig, maar soms neemt angst de overhand en ontstaat er paniek en denken in doemscenario’s. Bij FPOVoorburg leert U omgaan met deze angsten door anders te denken en anders te doen. 

 

Klachten na een trauma

Heeft U nare gebeurtenissen / trauma’s meegemaakt en kunt U de gedachten en herinneringen hieraan maar niet loslaten?

Bij FPOVoorburg zijn hiervoor  opgeleide psychologen die U kunnen helpen met de verwerking van deze nare gebeurtenissen.

 

Dwanghandelingen en dwanggedachten

Heeft U weleens storende, angstaanjagende gedachten die zich opdringen of gaat U gebukt onder handelingen die U steeds moet uitvoeren? Bij FPOVoorburg zijn de psychologen ervaren in de aanpak van de dwanggedachten en dwanghandelingen.

 

Eet- en slaapproblemen

Soms is het eet- of slaappatroon ernstig verstoord. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Bij FPOVoorburg krijgt u inzicht in het waarom van deze problemen en wordt samen met U een plan opgesteld om de eet- of slaapproblemen aan te pakken.

 

Rouw en problemen met aanpassen aan nieuwe omstandigheden

Wanneer er een ingrijpende gebeurtenis op uw pad komt, zoals het verlies van een naaste, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan, is het soms moeilijk zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Bij FPOVoorburg kunt U geholpen worden in de verwerking van het verlies, zodat U verder kan met uw leven. 

Stress, burnout en chronische vermoeidheid

Een beetje spanning is soms wenselijk om goed te kunnen werken; het houdt U actief en alert. Maar wanneer stress chronisch wordt, maakt uw lichaam overuren en dat kan leiden tot spanningsklachten en burn-out. Bij FPOVoorburg wordt samen met U onderzocht waar de stress vandaan komt en leert U anders met spanningen en eisen van uw omgeving omgaan.

 

ADHD / ADD

Bent U snel afgeleid, hyperactief of impulsief of kunt U zich moeilijk concentreren? Dan kan er sprake zijn van ADHD/ADD. Bij FPOVoorburg kan er psychologisch onderzoek naar AD(H)D gedaan worden en kan aansluitend behandeling plaatsvinden. 

 

Autisme

Vindt U het contact met anderen lastig of heeft U moeite met de aanpassing aan nieuwe situaties? of let U teveel op details? of bent U hypergevoelig? Autisme is een veelomvattend begrip. Bij FPOVoorburg kunt U hierover informatie krijgen, kan onderzoek naar autisme gedaan worden en kan aansluitend behandeling plaatsvinden.

 

Problemen in het gezin of in de relatie

Wanneer partners in een relatie er niet meer uitkomen of wanneer gezinsleden met elkaar problemen ondervinden, gaat de psycholoog bij FPOVoorburg het gesprek aan met de partners en soms met het hele gezin om de interactie met elkaar te verbeteren.

 

Persoonlijkheidsproblematiek

Soms komen psychische klachten voort uit uw karakter / persoonlijkheid en vormen ingesleten gedragspatronen, die gevolgen hebben op uw functioneren op verschillende levensterreinen. Met uw psycholoog kunt u deze gedragspatronen onderzoeken en ombuigen naar een meer gezonde leefstijl. 

 

 

 

 

 

 

 

Typ hier je tekst