Welkom bij FPOVoorburg

praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek bij jeugdigen en volwassenen

FPOVoorburg staat voor Forum Psychologen en Orthopedagogen Voorburg en is een praktijk voor psychotherapie en psychodiagnostiek voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Onze BIG-geregistreerde Psychologen en Orthopedagogen behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen volgens vastgestelde kwaliteitseisen van de NZA met gebruikmaking van zorgstandaarden en generieke modules van GGZ Nederland,  www. GGZstandaarden.nl.. U en / of uw kind kunnen bij ons terecht met psychologische problemen van verschillende aard. In principe geldt het hulpaanbod, zoals in deze website beschreven, voor jeugd en voor volwassenen (tot 75 jaar). 

De behandelvormen, individuele behandeling, bestaan uit (evidence based) interventies uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, positieve psychologie, oplossingsgerichte psychologie, inzichtgevende psychotherapie en schematherapie. 

 

Maatregelen mbt het coronavirus

FPOVoorburg  blijft de behandeling zoveel mogelijk doorzetten. Wij hebben (bijna) geen face to face contacten meer en zullen u dan ook voorstellen om te bellen en indien u dat wenst te beeldbellen. Indien u over een smartphone beschikt, dan vragen wij u de ‘Signal app’ uit uw app store te downloaden, zodat wij u via Signal kunnen beeldbellen. Dit is een veilige manier van beeldbellen, AVG proof en tevens voldoet deze app aan de NEN en Iso-normen. Op de afgesproken tijd zal uw behandelaar aldus contact met u opnemen. Wij stellen wel voorwaarden aan de telefoon / behandelgesprekken, o.a. dat u in een rustige kamer zit waar u niet gestoord kan worden, vrij kan praten en niet gehinderd wordt door geluiden of anderszins. Ook is het wenselijk, indien u een headset heeft, een headset te gebruiken.

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Onze zorg en handelen is vooral gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus.

“Niet meer alleen met

je klachten

of 

je probleem”

Met welke klachten kunt u wel bij FPOVoorburg terecht

-stemmingsklachten met: somberheid, moedeloosheid,  boosheid, piekeren, negatief denken 

  • -angstklachten, zoals:  algemene angst-en paniekklachten, ziekteangst, sociale angst, faalangst, fobieen.

-psychotrauma, zoals: acute stressreactie, PTSS enkelvoudig en complex.

-Dwanghandelingen / dwanggedachten, zoals: controle van gas, electriciteit, water, smetvrees.

–In- en doorslaapproblemen en  nachtmerries. 

–Rouw en ingrijpende gebeurtenissen, zoals: het verlies van een dierbare, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan.

-Stress, lichamelijke  spannings-klachten, zoals: gejaagdheid, chronische vermoeidheid, somatisch  onvoldoende verklaarde klachten.

-ADHD / ADD met: snel afgeleid, concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit 

-Autisme, met problemen in sociale contacten, moeite met aanpassen aan nieuwe situaties, hypergevoeligheid.

-Persoonlijkheidsproblematiek, zoals: vermijden van situaties, een te afhankelijke instelling, verstoorde interacties met anderen etc.

Met welke klachten kunt u niet bij FPOVoorburg terecht

  • -Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • -Psychotische stoornissen

  • -Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

–> Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en  Engelse taal. Spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

–>Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij FPOVoorburg voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen. U kunt wel hierover overleg plegen met de praktijkhouder.