Wat bieden wij in de GB-GGZ en de S-GGZ

 

Bij FPOVoorburg kunt u (of uw kind) terecht voor individuele behandeling van uiteenlopende klachten en problemen in de GB-GGZ en in de S-GGZ. Het doel van behandeling is meer inzicht krijgen in wie u bent als persoon, hoe uw klachten zijn ontstaan en wat maakt dat klachten in stand gehouden worden, welke beschermende factoren er bestaan. De behandeling is uiteraard gericht op het verminderen van klachten en problemen en vooral ook gericht op het verhogen van uw zelfredzaamheid. 

 

Persoonsgerichte individuele zorg (cognitieve therapievormen)

Bij de behandeling van eerder beschreven klachten en problemen wordt, naast advisering vanuit de zorgstandaarden en generieke modules voor specifieke klachten, gebruik gemaakt van cognitive gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, elementen uit de positieve psychologie en het Kop-model, traumainterventies met EMDR en schemagerichte therapien, inclusief E-healh toepassingen en het betrekken van het sociale netwerk, uw naasten bij de behandeling.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijg je zicht op  je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten, die ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen (www.vgct.nl).

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuze behandeling en is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring(en), zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident (zie ook de website van de  vereniging voor EMDR: www.EMDR.nl).

Wetenschappelijke inzichten over de efectiviteit van behandelingen  zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden van de GGZ. FPOVoorburg maakt gebruik van de kennis uit de volgende GGZ kwaliteitsstandaarden om tot een effectieve en passende behandeling te komen.