Met welke klachten kunt U wel bij FPOVoorburg terecht

FPOVoorburg is gespecialiseerd in het behandelen van:

​-stemmingsklachten met: somberheid, moedeloosheid, boosheid, piekeren en negatief denken etc.

  • -angstklachten, zoals algemene angst-en paniekklachten, ziekteangst, sociale angst, faalangst, fobieen, etc.

-psychotrauma, zoals: acute stressreactie, PTSS enkelvoudig en complex.

-Dwanghandelingen / dwanggedachten, zoals: controle van gas, electriciteit, water, smetvrees, alles rechtleggen, opdringende gedachten, etc. 

Slaapproblemen, zoals: in- en doorslaapproblemen, nachtmerries. 

– Rouw en klachten bij  ingrijpende gebeurtenissen, zoals: het verlies van een dierbare, het hebben van een ernstige ziekte of het verlies van een baan.

Stress, lichamelijke spanningsklachten, zoals: gejaagdheid, chronische vermoeidheid, somatisch  onvoldoende verklaarde klachten.

-ADHD / ADD: snel afgeleid, concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit (ook voor ADHD / ADD onderzoek).  

-Autisme, zoals: problemen in sociale contacten, moeite met aanpassen aan nieuwe situaties, hypergevoeligheid etc. (ook voor autismeonderzoek).

-Persoonlijkheidsproblematiek, zoals: vermijden van situaties, een te afhankelijke instelling van anderen, verstoorde interacties met anderen etc. (ook voor persoonlijkheidsonderzoek).

 

Met welke klachten kunt u niet bij FPOVoorburg terecht

  • -Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • -Psychotische stoornissen

  • -Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

–Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en  Engelse taal. Spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

–Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij FPOVoorburg voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen. U kunt wel hierover overleg plegen met de praktijkhouder.