Praktische informatie, kwaliteit en tevredenheid 

 

Patienstop

In verband met een wachttijd van 8-10 weken  hebben wij voorlopig een patientenstop voor volwassen patienten. Voor jeugd tot 18 jaar hebben wij geen patientenstop!

Afmelden of verzetten van een afspraak

Als u verhinderd bent en u wilt de afspraak verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wanneer u  minder dan 24 uur van te voren de afspraak verzet of helemaal niet komt (ongeacht de reden hiervan), zijn we genoodzaakt u € 50,- in rekening te brengen. De verzekering vergoedt dit niet.

 

Wachttijden: actualisatiedatum: 1 januari 2020

Aanmeldwachttijd: voor de basis GGZ bestaat er momenteel een aanmeldwachttijd tot het intakegesprek  van 10 weken. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling. 

Voor de Gespecialiseerde GGZ bestaat er voor volwassenen momenteel een aanmeldwachttijd van 8-12 weken. Na het intakegesprek wordt U direkt in behandeling genomen. Er is dus ook geen (behandelings)wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Wanneer u de aanmeldwachttijd tot de intake te lang vindt of klachten toenemen, kunt u altijd contact opnemen met Ellie Leenaars. Bij een aanmeldwachttijd langer dan 8 weken kan u, indien u dat wenst, doorverwezen worden naar een andere zorgverlener, collega GZ-psycholoog / psychotherapeut of Klinisch Psycholoog Specialist in de regio. U kunt ook zelf via de website van de lvvP (LvvP.nl) te zoeken. 

Wanneer u de aanmeldwachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en  vragen om wachtlijstbemiddeling om binnen maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) in behandeling te kunnen bij een andere zorverlener.

Vergoeding, verwijzing, betaling

Psychologische hulp vanuit de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

– U heeft een geldige verwijzing van uw huisarts nodig, die in uw dossier wordt bewaard. Ook dient u uzelf te kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

– In de eerste twee gesprekken moet nagegaan worden of er bij u (of uw kind) sprake is van een psychische stoornis. Is dat niet het geval, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Deze beslist of u vervolggesprekken kunt krijgen binnen de huisartsenpraktijk (bij de POH GGZ of bij de huisarts zelf). Uw verzekering krijgt van FPOVoorburg een rekening voor de intake; in verzekeringstaal heet dit een Transitie Prestatie.

Werkproblemen, relatieproblemen zonder dat er sprake is van een psychisch probleem en de zogenaamde ‘aanpassingsstoornissen’ worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden binnen dit kader soms wel enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Neem daarvoor contact met ons op of raadpleeg hiervoor uw polisblad of de website van uw verzekering. U kunt er ook voor kiezen om na de intake de vervolggesprekken zelf te betalen. De kosten hiervan bedragen 95 euro per 60 min. 

– Als blijkt dat u psychische problemen heeft, krijgt u per kalenderjaar één (soms twee, afhankelijk van uw verzekering) series gesprekken vergoed in de basis GGZ. In de Gespecialiseerde GGZ zijn er meer gesprekken mogelijk afhankelijk van de ernst van de psychische problematiek.  Na afloop van deze gesprekken sturen wij de rekening naar uw verzekering of naar de gemeente (indien het een jeugdige betreft).

Voor bovengenoemde zorg zal uw zorgverzekeraar altijd eerst uw (wettelijk) eigen risico van minimaal €375,- (dit geldt niet voor jeugdigen) aanspreken en met uw nota verrekenen, voor zover u dat althans nog niet heeft aangesproken!. De overige kosten komen voor rekening van de zorgverzekering.

Meer informatie over tarieven / contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in de basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. Tarieven voor zogenaamde onverzekerde zorgproducten (parner relatietherapie en aanpassingsstoornissen) bedragen 95 euro per uur.

Kwaliteit en tevredenheid 

Binnen het kader van de kwaliteit van ons hulpaanbod hebben wij een kwaliteitstatuut voor FPOVoorburg samengesteld. Dit kwaliteitstatuut is goed gekeurd door de betreffende instanties en is hier in te zien. 

Wij onderzoeken de kwaliteit en tevredenheid met het hulpaanbod van FPOVoorburg bij elke patient die in behandeling komt. Daartoe vullen patienten tijdens de behandeling regelmatig een klachtenlijst (OQ-45, BDI-II of SCL-90) in en vragen wij alle patienten na de behandeling een tevredenheidsvragenlijst (CQi-GGZ-VZ) in te vullen (ROM portaal van de LvvP). De resutaten van de CQ-index, actualisatiedatum 1  februari 2019, over het jaar januari 2018-januari  2019,  tonen dat de meeste patienten zeer tevreden zijn met de wijze waarop wij een psychotherapeutische behandeling gestalte geven, met een gem. score van 9.2 (max. score= 10)  voor bejegening van patienten en een gem. score van 4.6 (max. score = 5) voor samen beslissen / samenwerken met patienten. Daarmee sluiten wij goed aan op de behoefte / hulpvraag van patienten.

Links naar interessante websites voor meer informatie

Hier vindt u meer informatie over psychologische onderwerpen