Uw toestemming / privacy en de privacywetgeving

Wij vragen u om uw handtekening te zetten onder het behandelplan en tevens een akkoordverklaring met de werkwijze van FPOVoorburg te ondertekenen. U stemt dan in met de uitvoer van het behandelplan en geeft ook aan dat u voldoende informatie heeft over het beroepsgeheim en de wettelijke regels aangaande de omgang met uw gegevens. Bovendien stemt u zo – al of niet – in met de berichtgeving aan uw huisarts of verwijzer, overleg met een collega-psycholoog, het vermelden van een gecodeerde diagnose op de factuur aan de verzekering en het gebruik van enkele naamloze gegevens aan het NIVEL en het DIS.

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in de administratie van FPOVoorburg moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Binnen het kader van de AVG zijn wij tevens gehouden aan de richtlijnen met betrekking tot privacy. De aanmeldgegevens komen binnen een beveiligde website, (FPOVoorburg heeft een SSL certificaat), terecht. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zie hiervoor ook het privacystatement van Mw dr PEM Leenaars / FPOVoorburg en samenwerkende praktijken. 

Ook hebben wij een beroepsgeheim: zonder uw toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een collega-psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Vanaf 2014 zijn wij verplicht om de gecodeerde diagnose te vermelden op de factuur die naar uw verzekering wordt gestuurd. Ook sturen wij anoniem enkele gegevens over uw behandeling naar het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerste Lijn en aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wij zijn hiertoe verplicht. Wanneer u dit niet wilt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. In  dit geval zullen wij met u een privacyverklaring opstellen. 

 

Kwaliteitsstatuut en privacyregelement FPOVoorburg

Zoals hierboven weergegeven hechten wij waarde aan uw privacy. Daarnaast hebben wij het Privacybeleid FPOVoorburg en een Privacystatement FPOVoorburg volgens de AVG voorwaarden opgesteld. Beide protocollen kunt u op de praktijk inzien.