Individuele behandeling

voor uiteenlopende klachten en problemen

 

Bij FPOVoorburg kunt U zich aanmelden indien U of Uw kind behoefte heeft aan individuele behandeling voor uiteenlopende klachten en problemen. Wel heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Behandelvormen

Behandelvormen die toegepast kunnen worden, zijn:

 

  • cognitieve gedragstherapie

  • interpersoonlijke psychotherapie

  • steunende structurerende therapie

  • EMDR

  • schematherapie

 

Na een intake gesprek wordt in overleg met u bepaald welke vorm van therapie voor u als volwassene of voor uw kind geïndiceerd is. 

Individuele gesprekken vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats en duren 45 minuten (directe gesprekstijd) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging). Alleen bij een behandeling met EMDR of gezinsgesprekken kunnen afspraken gemaakt worden voor sessies van 90 minuten.

 

De regiebehandelaar handelt binnen het kader van de door de beroepsgroep goedgekeurde protocollen en richtlijnen, voor zover deze door de behandelaar in de betreffende situatie van toepassing worden geacht.