School-, studie- en beroepskeuze

test de intellectuele mogelijkheden en interesses

 

Schoolkeuze

Meestal komt het beeld dat ouders en school hebben van de intellectuele mogelijkheden van een kind overeen met de resultaten uit het groep 8 onderzoek. Soms vallen scores op de groep 8 toets echter tegen. De vraag is dan of er wellicht sprake is geweest van onderpresteren en zo ja, wat hiervan dan de oorzaak was.

Bij een schoolkeuzeonderzoek wordt bekeken wat het algemeen intelligentieniveau van een kind is en wat de sterke en zwakke kanten binnen het profiel zijn. Indien er tijdens het intakegesprek aanwijzingen zijn dat sociaal-emotionele aspecten het onderpresteren veroorzaakt hebben wordt er, door middel van vragenlijsten, onderzoek gedaan naar persoonlijkheid, faalangst, zelfbeeld, motivatie e.d..

 

Studie-en beroepskeuze

Om een goed en objectief beeld te krijgen van iemands  beroeps- en studiemogelijkheden en (beroeps)interesses worden er tijdens een onderzoek een persoonlijkheidstest, een normenanalyse , een capaciteiten- of intelligentietest en meerdere interessetests gedaan. Daarnaast wordt de prestatiemotivatie gemeten. Vervolgens krijgt de cliënt een opdracht mee om informatie te zoeken bij verschillende opleidingen en beroepen. Na enkele weken volgt dan een gesprek met als doel om tot een definitieve studie- of beroepskeuze te komen.

 

Tarieven

Bovengenoemd onderzoek wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar noch door de gemeente vergoed. De kosten van het intakegesprek  bij bovenstaande onderzoeken bedragen € 85,00 per sessie.  De tarieven van het vervolgtraject zijn afhankelijk van de hulpvraag en zullen tijdens het intakegesprek met U besproken worden.