Opvoedingsondersteuning

voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

 

Indien ouders behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen, biedt FPOVoorburg inzicht in de opvoedingsdoelen en de ouderlijke opvoedingsstijlen. De opvoedingsstijlen komen soms niet overeen met de gestelde opvoedingsdoelen. De stijl van opvoeden is echter van invloed op het instandhouden, het versterken of verzwakken van zowel het gewenste als ook het ongewenste gedrag van uw kind. Samen met u en eventueel uw partner zullen opvoedingsdoelen en opvoedingsstijlen in kaart gebracht worden en op grond daarvan zal een behandelplan opgesteld worden.