Opvoedingsondersteuning en mediatietherapie

Bij kinderen en jeugdigen betrekken we de ouders bij de behandeling van het kind: tot 16 jaar is dat standaard; bij jeugd, ouder dan 16 jaar, doen we dit in overleg met de jeugdige.

Soms hebben ouders behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden van hun kind. Soms is het goed om kinderen te behandelen met behulp van / via hun  de ouders. Dit heet mediatietherapie. FPOVoorburg biedt deze mediatietherapie alsook inzicht in de opvoedingsdoelen en de ouderlijke opvoedingsstijlen.