Welkom bij FPOVoorburg

 

FPO Voorburg is een Psychologen en Orthopedagogen praktijk voor kinderen, adolescenten en volwassenen onder leiding van Mw. dr PEM Leenaars, GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog (BIG) en praktijkeigenaar van FPOVoorburg. De praktijk bestaat uit 2 onderdelen:

- FPO Jeugd en Volwassenen: een psychotherapie / orthopedagogie praktijk voor behandeling en begeleiding van volwassenen, adolescenten en kinderen;

- FPO Diagnostiek: ten behoeve van psychologisch onderzoek bij jeugd en volwassenen.

                                                                         

Vanuit de bovenstaande onderdelen bieden wij aan kinderen, jeugdigen en volwassenen een uitgebreid scala aan geëigende psychotherapeutische interventies, psychodiagnostische onderzoeken, opvoedingsondersteuning, begeleiding bij leer- en gedragsproblemen.

 

> Bij FPOVoorburg zijn meerdere psychotherapeuten als zzp'er aangesloten, zie onder: wie zijn wij

 

> FPOVoorburg is aangesloten bij Psyzorg Hoflanden, de cooperatie voor de Vrijgevestigde GGZ

 

> FPOVoorburg is in 2015 gevisiteerd door de NvvP en voldoet daarmee aan de standaard kwaliteitseisen van de NvvP, zie visitatielogo.

 

> Daarnaast kan psychologisch odnerzoek plaatsvinden naar studie, school en beroepskeuze. Dit onderzoek wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 

  

lvvp visitatie

 

 

 FPOVoorburg

Psychotherapiepraktijk voor jeugd en volwassenen

Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ, ambulant

Oranje Nassaustraat 6
2271 SK Voorburg

06-48956391

info@fpovoorburg.nl 

 

Forum Psychologen en Orthopedagogen
Forum Psychologen & Orthopedagogen